Blade

Foreningen udsender nogle gange årligt “Nyt fra foreningen” til områdets beboere. Bladet indeholder information om bestyrelsens arbejde, aktuel information og indbydelse til arrangementer.

Herunder finder du tidligere eksemplarer:

Udgave Overskrifter
Juni 2023Sankt Hans, generalforsamling, loppemarked, gadefodbold
Februar 2023Fastelavn, højspændingsledninger, gadefodbold, el i bålhytten, container, harmonika-arrangement
Juni 2022Sankt Hans, generalforsamling, gadefodbold, arbejdsdag
Februar 2022Fastelavn, hjertestarter, fortov, MobilePay, gadefodbold
Juni 2021Sankt Hans, generalforsamling, Å-hytten, højspænding
Februar 2021Fastelavn AFLYST, gadefodbold, bålhytte indvielse og booking, fortov og flaskecontainere
Juni 2020 Sankt Hans AFLYST,
Lundmølle bålhytte, teltet,
Fastelavn 2020, Generalforsamling 
 Februar 2020 Fastelavn, Siden sidst, Sankt Hans,
Nabohjælp, Gadefodbold, Indtryk af området
Juni 2019 Sankt Hans, gadefodbold,
Børneloppemarked, fastelavn, teltudlejning, generalforsamling
 Februar 2019 Fastelavn, Siden sidst, Sankt Hans, Nabohjælp 
Juni 2018 Sankt Hans, giv kommunen et praj,
siden sidst, fastelavn, generalforsamling
 Februar 2018 Fastelavn, kontingent, 50 års jubilæum omtale,
sidste nyt om cykelsti til Gødstrup
Juni 2017 50 års jubilæum, generalforsamling,
Sankt Hans, indvielse af musiklegeplads
 Februar 2017 Fastelavn, kontingent, cykelsti til Gødstrup,
50 års jubilæum, giv kommunen et praj
Juni 2016 Generalforsamling, Sankt Hans, Nabohjælp, Fastelavnsbilleder
 Januar 2016 Fastelavn, kontingent, kontakt til kommunen,
50 års jubilæum 2017 forhåndstilmelding
Juni 2015 Generalforsamling, Sankt Hans,
Møde med kommunen,
Super cykelsti til Gødstrup
 Februar 2015 Fastelaven, kontingent, kontakt til Kommunen,
50 års jubi 2017, fælles arbejdslørdag
Juni 2014 Generalforsamling, Sankt Hans,
Reetablering af kvarteret, Bagagesalg,
Nabohjæp
Februar 2014 Fastelavn, kontingent, teltet,
brev til Naturstyrelsen, ny bro
Juni 2013 Generalforsamling, Sankt Hans,
Mystiske pæle, Hvem bestemmer?
 Februar 2013 Fastelavn, kontingent, teltet,
møde med kommunen
 Juni 2012 Generalforsamling, vejbump/cykelbaner,
Sankt Hans
 Februar 2012 Fastelavn, kontingent via betalingsservice
 Juni 2011 Generalforsamling, broen,
hastighed på Gudenåvej
 Februar 2011     Fastelavn, kontingent, legeredskaber
 Maj 2010 Generalforsamling, Sankt Hans,
Nye lysmaster, ledning i jorden, bredbånd.
 Fabruar 2010 Fastelavn, tilflyttere,
renovering af hockeybanen
 Maj 2009 Generalforsamling, Sankt Hans, Elledninger
 Januar 2009 Juletræ, Fastelavn
 Maj 2008 Generalforsamling, Sankt Hans,
Diverse informationer
 Januar 2008 Fastelavn, Informationstavlen,
Generalforsamling, Elledninger,
Det grønne område, Nyt juletræ,
Kontingent, Telt, Gamle fotos, Nyhedsmail
 Maj 2007 Generalforsamling, Sankt Hans,
Støjgener løst, Jorddepot
 Februar 2007 Herningsholm Å, Jorddepot,
Støjgener fra Teglparken, Elledninger,
Nye mål til boldbanen, Legehus og bænke,
Fastelavn, Kontingent, Generalforsamling,
Vedligeholdelse af området, Telt, Gamle fotos.
 Juni 2006 Nyt fra foreningen, Generalforsamlingerne,
Sankt Hans, Vestjysk Net, Telt
 Marts 2006 Ekstraordinær generalforsamling
 Februar 2006 Nyt fra foreningen, Generalforsamling,
Fastelavn
 Juni 2005 Fra generalforsamlingen, Sankt Hans,
Arrangementer, Telt
 Februar 2005 Nyt fra foreningen, Generalforsamling,
Fastelavn
 Juni 2004 Generalforsamling, Konstituering,
Hockeybanen, Legeplads,
Deponering af haveaffald, Sankt Hans
 Februar 2004 Nyt fra foreningen,
Feneralforsamling, Fastelavn
 Forår 2003 Information om etablering af hockeybane
 Efterår 2002 Indsamling til hockeybane