Generalforsamling

Generalforsamling afholdes senest 30.6. og indkaldes via information til områdets beboere. 

Indkaldelsen vil ske i Lundmølle bladet, som uddeles i området nogle uger før.

Forslag, der ønskes behandlet, indleveres til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at alle gader i Lundmølle er repræsenteret i bestyrelsen.

Støt arbejdet i parcelejerforeningen – og giv en hånd med!

OBS! Ikke-medlemmmer har ingen stemmeret! Regler for indkaldelse, dagsorden m.v. findes i foreningens love.