Hunde

Hundes gøen

Vi har i bestyrelsen valgt, ikke at indgå i tvister naboer imellem, hvor vi henviser til relevante myndigheder.Vedr. hunde, er vi blevet gjort opmærksom på, at man hos Politiet kan få udleveret noget som hedder:

  • Datasammenskrivning af lov om hunde. DSK nr. 11307 af 22-09-1994.
  • Seneste ændring: Lov nr. 385 af 28-05-2003.

Der henvises til teksten:”§4 Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne” 

Hundes efterladenskaber

Vi henstiller til at hundelufteren viser det hensyn at fjerne hundens efterladenskaber fra offentligt tilgængeligt område, hvad end det er stier, fortove, boldbanen, legepladsen eller andre steder, hvor det er til gene.