Servitut

Susåvej, Storåvej og sydlige del af Gudenåvej er omfattet af en servitut som forbyder byggeri næremere end 5 meter fra vej.Se servitutten her.