Veje og stier

Ny bro i julegave? Nye rør ved åenLæs mere om broen og rørarbejdet her!


Vejbump / Cykelbaner
Kvarteret har fået vejbump med fuldtoptrukne cykelbaner maj-juni 2012.
Se kommunens oversigt overbumpene her.


Vedligeholdelse af veje og fortove
Vejene er offentlige, og vedligeholdelse påhviler Herning Kommune.
Vi er i dialog med kommunen for at fremme vedligholdelse af vej og fortove i området.


 TrafiksikkerhedDet bør være en selvfølge, at alle i området kører med respekt for at det er et boligområde, selv om vejene er brede og lige.Vi er i kontakt med Herning Kommune om foranstaltninger til dæmpning af hastigheden.


 Rydning af fortove og stier
Fra Herning Kommune har vi fået oplyst at:
 Det grundejerne der har pligt til at holde fortovene og stier fri for sne og ukrudt.
 Kommunen holder så deres områder det vil sige ved Gudenåvej ned til flaske containerne.

Læs mere på Herning Kommunens hjemmeside.