Elledninger

Foreningen har over en lang årrække været i kontakt med ejerne af de højspændingsledninger som løber syd-vest om kvarteret langs jernbanen mod Holstebro, og forsøgt at opretholde fokus på områdets særlige situation med luftledninger meget tæt på beboelse. Vort mål er at få nedgravet ledningerne. 

Nyeste info ang. højspændingsledningerne: